Retningslinjer for Vigerslev Gruppe


Retningslinjer for KFUM-spejderne Vigerslev Gruppe

Udarbejdet af lederne og drøftet i grupperådet i 2011

Samværsregler:
- Alle i gruppen både børn og voksne, skal vise ansvar og respekt for hinanden og holde en anstændig omgangstone
- Mobning accepteres ikke
- Individuelle grænser skal respekteres. Et nej skal respekteres - også i leg.
Ledere:

- Ledere er rollemodeller/forbilleder for børnene, både til spejder og udenfor, og bør derfor kunne stå inde for sine handlinger

- Vi tilstræber at have både mænd og kvinder i hver enhed samt med på ture/til overnatninger

- Én leder tager ikke alene på tur med børn

- Alle ledere hos KFUM-spejderne arbejder frivilligt og ulønnet

 

Børneattest:

- Alle ledere og hjælpere over 15 år skal have indhentet børneattest ved tiltrædelse

- Alle aktive ledere og hjælpere over 15 år får desuden indhentet børneattester
hvert 2. år
- Har man ikke en ren børneattest, kan man ikke fungere som leder/hjælper
i Vigeslev Gruppe

 

Rygning:

Rygning foregår altid udendørs, og aldrig i børnenes nærvær

 

Alkohol:

- Alkohol hører ikke hjemme ved børnearrangementer, og ledere og hjælpere i Vigerslev Gruppe har derfor kun lov til at indtage alkohol til arrangementer, der ikke involverer børn.

- Hjælpere mellem 16 og 18 år skal have tilladelse fra deres forældre til at indtage alkohol til arrangementer, der ikke involverer børn

 

Brug af uniform og tørklæde:

- Når vi er til spejder bærer vi som minimum tørklæde (og gerne uniform)

- Når vi tager af sted til og fra weekender og andre ture, bærer vi altid tørklæde (og gerne uniform)

Dolk:
- Børnene må ikke medbringe egen dolk/kniv til de ugentlige spejdermøder.
- Kun børn der har taget knivbevis, må medbringe kniv på weekender/lejre.
Kniven skal opbevares i rygsækken under transport til/fra lejren.
 
Ledernes forventninger til forælderne:

- Vi forventer at blive informeret såfremt et barn har særlige behov eller der er særlige forhold vi skal være opmærksomme på

- Vi forventer til hver en tid at kunne komme i kontakt med forældrene, såfremt der skulle opstå situationer der påkræver dette

 


Comments