Knivregler


Lovgivningen i Danmark (våbenloven):
I Danmark er det ifølge våbenloven forbudt at bære kniv på offentlige steder.
(Undtagen lommeknive, med et blad på under 7 cm, som ikke kan fastlåses i udfoldet position).
Spejdere har tilladelse til at bære kniv i forbindelse med spejderarrangementer og på vej til og fra spejder, forudsat at knivens blad er under 12 cm.

 

 

Regler gældende for spejdere i Vigerslev Gruppe:

Ved møder og ture i Vigerslev Gruppe gælder følgende:
1. Spejdere må ikke medbringe egen dolk/kniv til de ugentlige spejdermøder. Gruppen har egne knive, som spejderne kan benytte i forbindelse med aktiviteter.

2. Spejdere må kun medbringe egen dolk/kniv på weekendture og lejre hvis det fremgår af pakkelisten.
Kun spejdere der har taget knivbevis, må medbringe kniv på weekender /lejre. Kniven skal opbevares i rygsækken under transport til/fra lejren.
3. Spejderne kan tage knivbevis fra de går i 2.klasse.

 


Sikkerhedsmæssige regler:

1) Sid ned, når du snitter, og anbring albuerne på lårene/knæene.

Du har bedst kontrol over kniven, når du sidder ned. Du skal sidde, så du ikke skærer dig i knæene, hvis kniven smutter for dig. TÆNK over hvordan du sidder bedst uden risiko for dig selv og andre. Hvis kniven smutter, skærer du ikke i dig selv.

 

2) Skær altid væk fra dig selv.

Så undgår du at skære ind i dig selv.

 

3) Sikkerhedsafstanden er mindst 1meter.

Når man skal snitte er sikkerhedsafstanden til sidemanden og foran mindst 1m. Kommer der nogen tættere på, er det dit ansvar at stoppe med at snitte indtil der igen er mindst 1m til nærmeste person.

 

4) Hold øjnene og koncentrationen på det Du snitter.

Hvis man sidder og snakker og kigger på sidemanden, kan man nemt komme til at skære sig selv eller andre.

 

5) Kniven skal være i skeden så snart du ikke bruger den.

Skeden er det sikreste sted at opbevare kniven, når den ikke er i brug. Hvis du sætter den i en rafte eller lægger den på jorden, kan andre overse den og skære sig på den.

 

6) Kniven er ikke legetøj.

Kniven er et skarpt værktøj og man kan komme til skade hvis man ikke passer på. Leg derfor aldrig med kniven.

 

7) Aflever altid kniven sikkerhedsmæssigt korrekt.

Når kniven gives til en anden, skal bladet vendes bort fra den som modtager. Hold på bladet med tommel og pegefinger således at ryggen af kniven vender ind i hånden.

 

HUSK: KNIVBEVISES INDDRAGES HVIS SIKKERHEDS REGLERNE IKKE OVERHOLDES.

 

Comments